Cea mai mare tragedie din istoria Bucureștiului

Marți, 4 Aprilie 1944, orele 13:45. În câteva minute, aviația americană a săvârșit un adevărat masacru asupra civililor români: aproximativ 3.000 de morți, 2.500 de răniți și alte mii de vieți distruse, fără nici o justificare militară. Foarte mulți dintre cei care-au murit au sfârșit într-o groapă comună, iar azi nu au nici cruce și nici lumânare la căpătâi. Anii au trecut, iar uitarea s-a așternut atât peste ei, cât și peste această nenorocire ce s-a abătut asupra Neamului nostru. Ca urmași ai celor trecuți la cele veșnice avem datoria creștinească să-i readucem în memoria noastră și să le spunem că nu i-am uitat!

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Exproprieri pentru cimitirul victimelor bombardamentelor, înmormântate într-o porțiune din Cimitirul Calvin

DOMNULE PRIMAR GENERAL,

Numărul mare de decese provocat de bombardamentele la care a fost supusă Capitala începând cu luna Aprilie a.c., a ridicat – între altele – importanta problemă a înhumării victimelor. În decurs de 2–3 zile a trebuit să fie înmormântate mii și mii de cadavre, majoritatea acestor înmormântări fiind făcute de serviciile municipale, fie din cauză că familiile celor loviți nu puteau fi înștiințate, fie că victimele sau resturile de cadavre nu puteau fi identificate. A trebuit astfel să se adopte soluția înhumării în gropi comune, cu atât mai mult, cu cât locurile individuale disponibile în cimitirele Capitalei n-ar fi fost nici pe departe suficiente pentru a satisface măcar în parte cerințele.

Aceste gropi comune au fost create într-o porțiune liberă din suprafața cimitirului Calvin, situat în București, șos. Giulești, teren proprietatea Comunității Calvine din București, str. Sf. Voievozi nr. 51.

Din cauza urgenței cerută de situația expusă mai sus, nu a mai fost timp să se întocmească în prealabil formele de exproprierea acestui teren, folosirea lui fiind făcută imediat, sub rezerva întocmirii ulterioare a formelor legale.

Între timp Serv. Cadastrului a făcut măsurătoarea terenului, întocmind planurile de expropriere anexate, iar Serviciul Bunuri și Exproprieri a evaluat terenul în chestiune, Comisiunea de Evaluări, în ședința de la 12 Octovrie 1944, fiind de acord cu aceste evaluări.

Înființarea acestui cimitir este în concordanță și cu prevederile Planului de Sistematizare decretat.

Față de cele arătate mai sus, vă rugăm Domnule Primar General, să binevoiți a aproba:

  1. Declararea de utilitate publică și cu caracter de urgență, a lucrărilor necesare înființării cimitirului în care s-au înmormântat victimele bombardamentelor aeriene la care a fost supusă Capitala.
  2. Exproprierea în acest scop și cu procedura urgenței, prevăzută în Legea de Expropriere pentru cauză de utilitate publică, a unei părți din terenul, denumit Cimitirul Calvin, teren fără contrucțiuni, situat în șos. Giulești, proprietatea Comunității Calvine, în întinderea și cu prețurile următoare:

    Teren viran supr. 5418,66 m.p. x 1.500 lei/mp. = 8.127.990 lei

DIRECTORUL PLANULUI ȘI SISTEMATIZĂRII: Arhitect Inspector General I. Davidescu

Șeful Serv. Bunuri-Exproprieri: Ing. L.R. Mihăilescu

Inspector: Emilian Iliescu


DIR. PLANULUI ȘI SISTEMATIZĂRII, Serv. Bunuri și Exproprieri

Anexă la lucrarea nr. 2705 Cab/23 IX.1944

Primăria Municipiului București * No. 027204 * 21.OCT.1944 * Registratura Generală

Sursă: Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale