Cea mai mare tragedie din istoria Bucureștiului

Marți, 4 Aprilie 1944, orele 13:45. În câteva minute, aviația americană a săvârșit un adevărat masacru asupra civililor români: aproximativ 3.000 de morți, 2.500 de răniți și alte mii de vieți distruse, fără nici o justificare militară. Foarte mulți dintre cei care-au murit au sfârșit într-o groapă comună, iar azi nu au nici cruce și nici lumânare la căpătâi. Anii au trecut, iar uitarea s-a așternut atât peste ei, cât și peste această nenorocire ce s-a abătut asupra Neamului nostru. Ca urmași ai celor trecuți la cele veșnice avem datoria creștinească să-i readucem în memoria noastră și să le spunem că nu i-am uitat!

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Restaurarea bisericilor avariate de bombardamentele inamice

În cursul ultimelor atacuri aeriene asupra Capitalei și a restului țării au fost lovite și avariate 14 biserici.

Înalt Prea Sfințitul Patriarh Nicodim a dat dispozițiuni preoților eparhiei Ungro-Vlahiei, îndemnându-i să depună toate stăruințele pentru restaurarea bisericilor care au suferit de pe urma bombardamentelor.

Măsura a fost primită cu însuflețire de clerul respectiv și de către enoriași.

Sfânta Patriarhie a luat cunoștință cu deosebită mulțumire cum primul gând al enoriașilor, chiar al celor sinistrați, s-a îndreptat către casa Domnului. Dorința tuturor a fost ca să fie restaurate în măsura posibilităților actuale și cât mai neîntârziat sfintele lăcașuri, pentru a se sluji în ele. În acest fel, aproape majoritatea din bisericile lovite din Capitală au fost redate cultului.

Este un semn îmbucurător de trăire și renaștere spirituală care îndreptățește optimismul celor ce privesc cu încredere și seninătate viitorul neamului și al țării.

Sursă: Biblioteca Națională a României