Cea mai mare tragedie din istoria Bucureștiului

Marți, 4 Aprilie 1944, orele 13:45. În câteva minute, aviația americană a săvârșit un adevărat masacru asupra civililor români: aproximativ 3.000 de morți, 2.500 de răniți și alte mii de vieți distruse, fără nici o justificare militară. Foarte mulți dintre cei care-au murit au sfârșit într-o groapă comună, iar azi nu au nici cruce și nici lumânare la căpătâi. Anii au trecut, iar uitarea s-a așternut atât peste ei, cât și peste această nenorocire ce s-a abătut asupra Neamului nostru. Ca urmași ai celor trecuți la cele veșnice avem datoria creștinească să-i readucem în memoria noastră și să le spunem că nu i-am uitat!

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Primăria Municipiului București. 17 ianuarie 1945. PROCES-VERBAL

PROCES-VERBAL

Astăzi 17 ianuarie 1945.

Noi, Alfred Crutzescu, Directorul Conteciosului Primăriei Municipiului București, lucrând în baza delegațiunei dată prin deciziunea primarială cu nr. 22400/3775 A/944;

Având în vedere dispozițiunile art. 71 din Legea de expropriere pentru cauza de utilitate publică:

Având în vedere că prin deciziunea primarială cu nr. 27206 90 L.C. din 21 octombrie 1944, s-a declarat de utilitate publică o porțiune de teren situat în București șos. Giulești, proprietatea comunității Calvine din București.

Constatăm că această deciziune s-a afișat la imobilul situat în șos. Giulești, proprietatea Comunității Calvine, deasemeni și pe tabela de afișaj a Primăriei Municipiului București, cu sediul în str. Nic. Filipescu nr. 21, în ziua de 16 noiembrie 1944, și a stat afișată până în ziua de 23 noiembrie 1944, pentru care am încheiat prezentul proces verbal, în dublu exemplar, spre cele legale.

p. PRIMARUL CAPITALEI,

Directorul Contenciosului: ss. A. Crutzescu

p. Directorul Contenciosului: ss. A.C. Pivniceru


Pentru conformitate, …

Sursă: Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale