Cea mai mare tragedie din istoria Bucureștiului

Marți, 4 Aprilie 1944, orele 13:45. În câteva minute, aviația americană a săvârșit un adevărat masacru asupra civililor români: aproximativ 3.000 de morți, 2.500 de răniți și alte mii de vieți distruse, fără nici o justificare militară. Foarte mulți dintre cei care-au murit au sfârșit într-o groapă comună, iar azi nu au nici cruce și nici lumânare la căpătâi. Anii au trecut, iar uitarea s-a așternut atât peste ei, cât și peste această nenorocire ce s-a abătut asupra Neamului nostru. Ca urmași ai celor trecuți la cele veșnice avem datoria creștinească să-i readucem în memoria noastră și să le spunem că nu i-am uitat!

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Primăria Municipiului București. 21 octombrie 1944. Deciziune

DECIZIUNE

Noi, GENERAL DE DIVIZIE VICTOR DOMBROWSKI, Primarul General al Capitalei, lucrând în calitate de Consiliu Comunal, în baza art. 194 al. 2 din Legea Ad-tivă din 14 august 1938;

Asupra raportului Dir. Plan și Sistematizare înregistrat la No. … privitor la înființarea unui cimitir pentru înmormântarea victimelor bombardamentelor aeriene;

Având în vedere prevederile Planului de Sistematizare decretat;

Având în vedere măsurătorile Serv. Cadastru și evaluările Serv. de Exproprieri, cu care Comisiunea de Evaluări, în ședința de la 12 Octomvrie 1944, a fost de acord;

Având în vedere că din cauza marelui număr de cadavre și resturi de cadavre nereclamate de familii sau neidentificate, a fost nevoie să se procedeze la înhumare în gropi comune care nu erau disponibile în cimitirele comunale existente, folosindu-se în acest scop o porțiune din Cimitirul Calvin din șos. Giulești;

Având în vedere prevederile Legii de Expropriere pentru cauză de utilitate publică;

În virtutea drepturilor ce ne sunt conferite de legile și regulamentele în vigoare,

DECIDEM:

  1. Declararea de utilitate publică și cu caracter de urgență a lucrărilor necesare înființării cimitirului în care s-au înmormântat victimele bombardamentelor aeriene la care a fost supusă Capitala, cimitir situat în actualul cimitir Calvin din șos. Giulești.
  2. Exproprierea în acest scop și cu procedura urgenței prevăzută în Legea de Expropriere pentru cauză de utilitate publică a unei porțiuni din terenul fără contrucțiuni, denumit Cimitirul Calvin, situat în șos. Giulești, proprietatea Comunității Calvine, în întinderea și cu prețurile următoare:

    Teren viran supr. 5418,66 m.p. x 1.500 lei/mp. = 8.127.990 lei

  3. Domnul Secretar General este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei deciziuni.

PRIMARUL GENERAL AL CAPITALEI: General de Divizie V. Dombrowski

Secretar General N.D. Christescu

Directorul Planului și Sistematizării: Arhitect Inspector General I. Davidescu


Primăria Municipiului București. Lucrările de Consiliu Nr. 90, 21.OCT.1914

Primăria Municipiului București * No. 027206 * 21.OCT.1944 * Registratura Generală

Sursă: Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale