Cea mai mare tragedie din istoria Bucureștiului

Marți, 4 Aprilie 1944, orele 13:45. În câteva minute, aviația americană a săvârșit un adevărat masacru asupra civililor români: aproximativ 3.000 de morți, 2.500 de răniți și alte mii de vieți distruse, fără nici o justificare militară. Foarte mulți dintre cei care-au murit au sfârșit într-o groapă comună, iar azi nu au nici cruce și nici lumânare la căpătâi. Anii au trecut, iar uitarea s-a așternut atât peste ei, cât și peste această nenorocire ce s-a abătut asupra Neamului nostru. Ca urmași ai celor trecuți la cele veșnice avem datoria creștinească să-i readucem în memoria noastră și să le spunem că nu i-am uitat!

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Documente

Primăria Municipiului București. 17 ianuarie 1945. PROCES-VERBAL

PROCES-VERBAL

Astăzi 17 ianuarie 1945.

Noi, Alfred Crutzescu, Directorul Conteciosului Primăriei Municipiului București, lucrând în baza delegațiunei dată prin deciziunea primarială cu nr. 22400/3775 A/944;

Având în vedere dispozițiunile art. 71 din Legea de expropriere pentru cauza de utilitate publică:

Continuă să citești…

Primăria Municipiului București. Secretariatul General. 4 Noiembrie 1944. PROCES-VERBAL

PROCES-VERBAL

Astăzi, 4 Noiembrie, Anul 1944

Noi, Primarul Municipiului București și Secretarul General al Municipiului București, constatăm prin aceasta că Deciziunea Nr. 27206 RG/90 Lc./944, prin care se declară de utilitate publică și cu caracter de urgență a lucrărilor pt. înființarea Cimitirului în care s-au înmormântat victimele bombardamentelor, situat în actualul Cimitir Calvin, din Șos. Giulești, - și exproprierea în acest scop a unei porțiuni de teren fără construcțiuni, în supr. de 5418,66 m.p. denumit Cimitirul Calvin, situat în Șos. Giulești, proprietatea Comunității Calvine, - a stat afișată de la 23 Octombrie 1944 până azi 4 Noiembrie 1944, potrivit cererii făcută cu lucrarea înregistrată a No. …

Continuă să citești…

Primăria Municipiului București. Secretariatul General. 23 Octombrie 1944. PROCES-VERBAL

PROCES-VERBAL

Astăzi, 23 Octombrie, Anul 1944

Noi, Primarul Municipiului București și Secretarul General al Municipiului București, constatăm prin aceasta că s-a afișat pe ușa acestei primării Deciziunea Nr. 27206 RG/90 Lc./944, prin care se declară de utilitate publică și cu caracter de urgență a lucrărilor pt. înființarea Cimitirului în care s-au înmormântat victimele bombardamentelor, situat în actualul Cimitir Calvin din Șos. Giulești și exproprierea în acest scop a unei porțiuni de teren fără construcțiuni în supr. de 5418,66 m.p. denumit Cimitirul Calvin în Șos. Giulești, proprietatea Comunității Calvine, potrivit cererii făcută cu lucrarea înregistrată a No. …

Continuă să citești…

Primăria Municipiului București. 21 octombrie 1944. Deciziune

DECIZIUNE

Noi, GENERAL DE DIVIZIE VICTOR DOMBROWSKI, Primarul General al Capitalei, lucrând în calitate de Consiliu Comunal, în baza art. 194 al. 2 din Legea Ad-tivă din 14 august 1938;

Asupra raportului Dir. Plan și Sistematizare înregistrat la No. … privitor la înființarea unui cimitir pentru înmormântarea victimelor bombardamentelor aeriene;

Continuă să citești…

Exproprieri pentru cimitirul victimelor bombardamentelor, înmormântate într-o porțiune din Cimitirul Calvin

DOMNULE PRIMAR GENERAL,

Numărul mare de decese provocat de bombardamentele la care a fost supusă Capitala începând cu luna Aprilie a.c., a ridicat – între altele – importanta problemă a înhumării victimelor. În decurs de 2–3 zile a trebuit să fie înmormântate mii și mii de cadavre, majoritatea acestor înmormântări fiind făcute de serviciile municipale, fie din cauză că familiile celor loviți nu puteau fi înștiințate, fie că victimele sau resturile de cadavre nu puteau fi identificate. A trebuit astfel să se adopte soluția înhumării în gropi comune, cu atât mai mult, cu cât locurile individuale disponibile în cimitirele Capitalei n-ar fi fost nici pe departe suficiente pentru a satisface măcar în parte cerințele.

Continuă să citești…

Marele Stat Major. Dare de seamă asupra interogării prizonierilor americani și exploatarea documentelor capturate în urma atacurilor aeriene executate asupra României în cursul lunii Mai 1944. Dosar 94/1944.

Desfășurarea atacurilor. București 4 Aprilie. Primul atac american îndreptat împotriva României a avut loc la 4 Aprilie, ora 13:45, când bombardamentele Flotei 15 Aeriană Americană au apărut deasupra Capitalei.

Din exploatarea documentelor capturate și din interogările prizonierilor, rezultă următoarele:

Continuă să citești…

Președenția Consiliului de Miniștri. Cabinetul Militar. Dosar 259/1944. Completări la dările de seamă.

Completări la dările de seamă asupra bombardamentelor din 4, 5, 11 Aprilie și incursiunii aviației inamice din noaptea de 13/14 Aprilie 1944.

Continuă să citești…

Președenția Consiliului de Miniștri. Cabinetul Militar. Dosar 90/1944. Notă 13 Mai 1944.

Subsecretariatul de Stat al Aerului înaintează o notă informativă referitoare la procedeele și mijloacele de atac ale aviației anglo-americane asupra teritoriului național, din care rezultă următoarele:

Continuă să citești…